Skip to main content

Vårt engagemang för samhället

Samhällsengagemang

Hos oss finns ett starkt samhällsengagemang som involverar anställda och företagsledning. Att ständigt söka nya möjligheter är viktigt och det gäller såväl för våra affärer som hur vi arbetar med våra medarbetare och hur vi stöttar vår omgivning.

Lokalt perspektiv
Vårt lokala samhällsengagemang sker genom ett socialt ansvarstagande och bidrag till ett levande närsamhälle. Vi skapar ett värde för våra medarbetare genom att möjliggöra och stödja det lokala föreningslivet främst i vårt närområde i Alvesta kommun. Andra frågor som står oss varmt om hjärtat är säkerhet, integration och företagsamhet.

Samarbete med skolor och utbildningar
Vi vill gärna att fler intresserar sig för tekniska yrken, men också att de får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella sidor och nyfikenhet. Vi samarbetar gärna med skolor, vuxenutbildningar med praktikplatser, studiebesök och examensarbete.

Några övriga exempel på projekt och verksamheter som vi på olika sätt valt att engagera oss i:

Samhällsengagemang

Vill du veta mer?