Jobba hos oss

Kulturen hos oss präglas av korta beslutsvägar och en miljö där alla är delaktiga och jobbar mot samma mål. Vår filosofi är att samtliga anställda ska känna en öppenhet och delaktighet till att påverka sin och företagets utveckling i positiv riktning. Ledstjärnor i vårt arbete är kompetens, engagemang, professionalism och respekt.

Genom ständiga förbättringar och att vi tillsammans kontinuerligt granskar och utvärderar vårt arbete visar vi att vårt agerande idag spelar roll i morgon.

Skolor och Utbildningar

Vi vill gärna att fler intresserar sig för tekniska yrken, men också att de får möjlighet att utveckla sina entreprenöriella sidor och nyfikenhet. Vi samarbetar gärna med skolor, vuxenutbildningar med praktikplatser, studiebesök och examensarbete.

Ledstjärnor i vårt arbete är kompetens, engagemang, professionalism och respekt.

Vill du veta mer?


© 2019 MT Svets | Integritetspolicy