Produktutveckling och prototyp

Från idé till verklighet

Det är i dialogen med dig som kund som grunden för ett bra jobb läggs. Med en gedigen kompetens i kombination med lyhördhet och stor kreativitet skapar vi lösningar som inte bara är välproducerade, utan som också förhöjer nyttan för din produkt.

Vi är ofta med tidigt i utvecklingsprocessen för att hjälpa kunden med materialval, produktionsanpassning och logistiklösningar. Med CAD-program ritar vi produkten digitalt och skapar visuella 3D-underlag redo för prototyp och produktion. 

Vi har sedan 1986 levererat rostfria helhetslösningar till kunder som ställer höga krav på kvalité och leveransprecision.  Våra största kunder har varit oss trogna sedan starten och många av våra rostfria trådprodukter säljs idag via världsledande aktörer inom storkök, medicinteknik, livsmedelsindustrin och möbler. 

Vill du veta mer?


© 2022 MT Svets | Integritetspolicy