Skip to main content
Kvalité och hållbarhet

Vi älskar vårt Småland

Småland är berömt för sina tusen sjöar, milsvida skogar, röda stugor och sin envishet. Åkermarken har brutits i århundranden av möda. Här har inget tagits för givet och sparsamhet med både ören och det naturen gett oss finns fortfarande djupt rotat i vårt tankesätt.

Vår målsättning är att i alla led leva upp till de förväntningar våra kunder och samarbetspartners ställer på oss gällande kvalité och miljö. Vår ambition att alltid leverera produkter av högsta kvalité har genom åren varit vår främsta konkurrensfördel. Därför investerar vi i långsiktigt hållbara lösningar som effektiviserar produktionsprocessen, energianvändningen och säkerställer hög kvalité.

ISO-cerifieringar

Vi är certifierade för miljö och kvalité enligt ISO14000:2015 och ISO9000:2015. Vi arbetar systematiskt med egenkontroll och interna revisioner då ISO-systemen är våra faktiska kvalitets- och miljöledningssystem. Arbetsmiljö och brandskydd utvärderas löpande genom regelbundna skyddsronder.

Se ISO-certifikat